• Vår hemsida och webhandel är under uppdatering. Nya och många fler produkter kommer under Januari 2022. Välkomna åter!

Prislista 2021

 

GRUNDPRISLISTA 2021-01-01

PRISLISTAN GÄLLER TILLSVIDARE, ALLA PRISER INKL. MOMS.

Kanholmsfjärdens Marina AB förbehåller sig rätten att ändra prislistan under innevarande kalenderår.

Sommarplats åretruntkund
Båt bredd + 0,5m. 
(Räkneexempel, se fotnot)
Parkeringsplats för EN bil ingår.


Löpmeter bredd

2850 kr

Timdebitering

Alla vanligt förekommande båtarbeten.
Timdebitering

1300 kr

Miljöavgift
Miljöavgift debiteras en gång per säsong & båt.
Styck

650 kr


Sommarplats endast sommarkund

Y-bomsplats, kan hyras efter tillgång.
Parkeringsplats för EN bil ingår.

Styck


15000 kr


Vinterförvaring

Båtens LÖA * bredd  = kvm
Ingår: Upptagning, sjösättning, markhyra, bockar & bottentvätt.

Kr/kvm

     

      710 kr


Vintertäckning, båtlängd

Täckning med krympplast.  
L x (B + 0,5m ) =  kvm

Kvm


240 kr


Upptagning inför vintern utöver normaltid.

Upptagning av båt efter avtalets utgångstid 1 Nov,
Debiteras 50% påslag på beställda tjänster, service, konservering etc.

Procent


      +50%


Upptagning inför vintern utöver normaltid.

Upptagning av båt efter avtalets utgångstid 1 Nov, debiteras 100% påslag om:

Procent


    +100%


Högtryckstvätt

Övrig tvätt t.ex. överbyggnad, invändigt etc.

Timdebitering


1300 kr


Högtryckstvätt

Bottentvätt under säsong hängande i sling.

0-10 meter 3,5ton


1300 kr


Kapellförvaring

Förvaring av kapell inomhus under vintern.
Demontering & montering ingår.

St


2000 kr


Dynförvaring

Förvaring av dynor inomhus under vinter/styck.
Urplockning och iläggning ingår.

St


500 kr


Batteriförvaring

Normala Underhållsladdning ingår.

St


400 kr


Bogsering, bärgning etc.

Bogsering med båt inklusive personal.

Timdebitering


Offereras 


Sjösättning tidigare än ordinarie beställning
2-veckor framförhållning.

Önskas sjösättning tidigare t.ex. 3 dagar,
debiteras påslag med 100% övertid på beställda arbeten.              Se notering nedan

Procent


    +100%


Notering sjösättning:
Sjösättning sker ordinarie med avrop 2 veckor före önskad tid, detta för att logistiken skall fungera korrekt och allt hinnas med vid full belastning.
Önskas sjösättning före ordinarie tid får man således en högre debitering då vi måste ta till övertid för att klara av tidsschemat så att beställningar redan gjorda inte åsamkas förseningar.
Notering sommarplats:
Exempel, båten är 2 meter bred, tillägg på 0,5 meter är spelrum för fendrar etc. så i detta fall blir det
2 meter + 0,5 meter = 2,5 meter * 2500 kr = 6250 kr för sommarplats.